Zespół

Zespół Klubu Gaja pracuje z zaangażowaniem i pasją w oparciu o idee i wspólne cele. Należą do nich praca na rzecz ochrony przyrody i zwierząt oraz kształtowania proekologicznych postaw społecznych, w trosce o środowisko.

Pracownicy Klubu Gaja, indywidualnie odpowiedzialni za poszczególne projekty, angażują się w różnorodne działania w całym kraju, inicjują nowe przedsięwzięcia, zabierają głos w dyskusjach publicznych.

Najważniejszym celem zespołu jest skuteczność i długofalowość oraz wprowadzanie trwałych zmian społecznych w postrzeganiu i wykorzystywaniu przyrody i zwierząt. Programy i kampanie Klubu Gaja zmierzają do budowy społecznego zaufania i rozwoju samodzielnych inicjatyw obywatelskich przy poszanowaniu współpracy różnorodnych środowisk społecznych, pokoleniowych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultatem naszych działań jest dobro ludzi, przyrody i zwierząt.

 

Zespół: Jacek Bożek, Beata Tarnawa, Paweł Grzybowski, Jarosław Kasprzyk, Halina Sobańska, Jolanta Migdał