Zaadoptuj rzekę 2012

Motywem przewodnim 8. edycji programu edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę 2012  była Wisła – królowa polskich rzek (od 25 lat obecna w programach i kampaniach Klubu Gaja) i łosoś bałtycki, który aby wrócić do Wisły potrzebuje czystych i drożnych rzek.

Zapraszamy na nowy portal www.zaadoptujrzeke.pl

W ramach programu zorganizowano trasę edukacyjną i wydarzenia w Katowicach, Warszawie i Helu oraz BIG JUMP - symboliczny skok do wody. Wejście do Bałtyku w Helu z jednoczesnym udziałem około 500 osób było największym polskim wydarzeniem podczas europejskiego Big Jump 2005-2015 czyli rokrocznego wejścia do rzek, potoków, jezior i mórz w całej Europie o tej samej godzinie w tym samym dniu, na znak społecznego poparcia dla potrzeby zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

Ponad 600 dzieci, mieszkańców i turystów wzięło udział w zabawach i grach edukacyjnych w Katowicach - na piaszczystej plaży na ulicy Mariackiej , w Warszawie -  na brzegu Wisły i w Helu - na plaży przed Fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Poznawano życie łososia – króla polskich rzek i Morza Bałtyckiego, ponieważ potrzebuje on drożnych i czystych wód, by dotrzeć do morza, gdzie osiąga dojrzałość, i wrócić do rzeki, w której przyszedł na świat, i w której składa ikrę. Przeprowadzano proste doświadczenia, aby przekonać się jak niewielkie są zasoby słodkiej wody na Ziemi, a w grze w koło fortuny można było sprawdzić swoją wiedzę nt. ochrony wód i bioróżnorodności polskich rzek i Bałtyku. Naśladując ławicę ryb i fale, młodzi uczestnicy brali także udział w happeningu z srebrnymi planszami łososi i 20-metrową wstęgą błękitnej tkaniny symbolizującą Wisłę.

Zabacz relacje video >>> You Tube

Partner strategiczny Zaadoptuj rzekę 2012 – Fundacja PKO Banku Polskiego.
Partner merytoryczny Zaadoptuj rzekę 2012 - Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.
Partnerzy Zaadoptuj rzekę 2012: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta w Katowicach, Instytucja Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” i Urząd Miasta w Helu.

Informacje na temat wcześniejszych edycji Zaadoptuj rzekę -> Archiwum