Zaadoptuj rzekę

Woda jest podstawowym warunkiem życia, a rzeki głównym źródłem wody,
z której codziennie korzystamy. Powinniśmy je chronić, dbać o zachowanie ich bioróżnorodności i czystości. Program edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja zachęca Polaków do opieki nad rzekami i pomaga odkrywać dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne polskich rzek.

Zapraszamy na nowy portal www.zaadoptujrzeke.pl

ZOBACZ INICJATYWY OBYWATELSKIE „ZAADOPTUJ RZEKĘ” >>>

Gdy mówimy o „adoptowaniu rzeki” chodzi nam o zainteresowanie się rzeką lub innym akwenem w najbliższej okolicy
i otoczenie go opieką. Zachęcamy do wycieczek i obserwacji rzek, potoków i jezior; poznawania ich fauny i flory, sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości i oszczędzania wody. Proponujemy zorganizowanie akcji  z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca). Starania o czyste rzeki to starania o czyste środowisko naturalne, o rzeki przyjazne ludziom i zwierzętom, podnoszące jakość życia. Zapraszamy do udziału w europejskiej akcji Big Jump (pierwsza połowa lipca), która jest wyrazem obywatelskiego poparcia dla potrzeby wprowadzenia zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w całej Unii Europejskiej (tzw. Ramowej  Dyrektywy Wodnej).

W programie mogą uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne i osoby indywidualne.

Dzięki zaangażowaniu ponad 196 000 osób zaadoptowano 772 rzeki i akweny w 1540 miejscach.

Realizacja programu Zaadoptuj rzekę rozpoczęła się w 2005 r. Program otrzymał nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej (2008).

Od roku 2012 partnerem strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Partnerem merytorycznym jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.


Informacje na temat wcześniejszych edycji Zaadoptuj rzekę - Archiwum

Koordynator projektu Zaadoptuj rzekę - Paweł Grzybowski, Klub Gaja, e-mail: p.grzybowski@klubgaja.pl