Projekty

Klub Gaja prowadzi programy, kampanie  i akcje edukacyjne na rzecz ochrony przyrody i zwierząt.

Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Angażuje społeczności lokalne do działań  na rzecz ochrony i sadzenia drzew,  przeciwdziałania  zmianom klimatu. Budzi  zainteresowanie obiektami przyrody – niezwykłymi drzewami, ważnymi dla nas kulturowo i społecznie. Zachęca do zbiórki makulatury na rzecz ratowania koni. Więcej informacji >>>

Zaadoptuj rzekę to program edukacji ekologicznej zachęcający Polaków do otaczania opieką polskich rzek i innych akwenów wodnych w najbliższej okolicy, poznawania ich wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Jego główną ideą jest poprawa stanu polskich rzek i ochrona bioróżnorodności, a także tworzenie kultury oszczędzania wody. Więcej informacji >>>

Jeszcze Żywy KARP to kampania społeczna na rzecz humanitarnego traktowania karpi w okresie przedświątecznym oraz zmiany prawa, które ureguluje handel żywymi karpiami. Zachęca Polaków do ograniczenia cierpienia żywcem transportowanych i sprzedawanych ryb, poprzez świadome wybory konsumenckie i kupowanie  karpi z chłodni czy lodu. Więcej informacji >>>

Dzień Praw Zwierząt to akcja organizowana co roku 22 maja. Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja  w 1997 roku dla upamiętnienia uchwalenia ustawy O ochronie zwierząt. Otwiera debatę na potrzeby zwierząt zarówno tych dzikich, którym ogranicza się przestrzeń, jak i hodowlanych, których potrzeby są ignorowane.  Więcej informacji >>>

Ryby Mają Głos! to program edukacji ekologicznej i konsumenckiej na temat  problemów przełowienia zasobów ryb w rzekach, morzach i oceanach. Zachęca konsumentów do świadomych wyborów  w trosce o zachowanie bioróżnorodności, ponieważ to nasze decyzje wpływają na asortyment połowów >>>

Ekolokalny Wolontariat to program wolontariatu, który podkreśla wagę pracy społecznej na rzecz ochrony środowiska i zwierząt w najbliższym otoczeniu. Buduje  Pokolenie Eko XX wieku. Więcej informacji  >>>

Sztuka dla Ziemi to program edukacji artystycznej  inspirującej do  refleksji nad otaczającym nas światem  ludzi, przyrody, zwierząt. Zwraca uwagę na problemy ekologiczne i współczesne wyzwania człowieka. Więcej informacji  >>>

Festiwal EKODZIEŁO to program edukacji artystycznej promujący kreatywne rozwiązywanie wyzwań ekologicznych, które stają się dziełem codziennych wyborów i wykorzystywania różnorodnych umiejętności. Tworzenie i przetwarzanie idei oraz myśli, a także surowców, w szacunku i zgodzie ze środowiskiem naturalnym będzie wytyczać drogi w przyszłości. Więcej informacji >>>

Zakończone projekty Klubu Gaja dostępne w archiwum.