Kury

W Europie w klatkach zamknięte są 243 miliony kur niosek. Cztery, a nawet pięć kur przez całe życie przetrzymywana jest w klatce. Na jednego ptaka przypada powierzchnia odrobinę większa niż kartka formatu A4. Objętość klatek skazuje zwierzęta na cierpienie często przeradzające się w agresję do innych kur i do siebie samych. Często kury nie mają szansy na wykonywanie naturalnych potrzeb, jak kąpiele piaskowe czy wchodzenie na grzędę.

Kura, to jedno z najczęściej wykorzystywanych zwierząt w przemyśle. Produkcja jaj w Polsce osiąga obecnie wartość ok. 10 mld sztuk rocznie. W 2015 roku hodowano w Polsce ok. 50 milionów kur niosek, wiekszość (ok. 90%) w systemie klatkowym.

Klub Gaja zachęca konsumentów do świadomych zakupów, uwzględniających dobrostan zwierząt

W 2005 roku, jako pierwsi w Polsce, podjęliśmy szeroką akcję informacyjną o rodzajach kurzych ferm i oznakowaniu pochodzących z nich jaj. Dużym przedsięwzięciem był polsko - czesko – słowacko – węgierski projekt badawczy na temat sprzedaży jaj w dużych sieciach handlowych we wszystkich czterech krajach. Raport „Kupuj jajka z głową” został wydany w 4 językach.

Po wielu wysiłkach organizacji pro zwierzęcych w całej Europie, w tym Klubu Gaja, który działał w Eurogrup for Animals, od 2012 r. Unia Europejska znowelizowała przepisy dotyczące hodowli kur niosek, nakładając na hodowców wymóg większych i lepiej wyposażonych klatek.

Zachęcamy konsumentów do świadomych zakupów. Jajka od „szczęśliwych” kur są droższe, ale warto zapłacić taką cenę oszczędzając tym zwierzętom cierpienia. Kupując jajka z numerem 0 i 1 popierasz wolny chów kur.

Czytaj więcej o Kupuj jajka z głową!