Pomagamy zwierzętom

Sytuacja zwierząt we współczesnym świecie pogarsza się. Te dziko żyjące są coraz bardziej zagrożone wyginięciem z powodu utraty siedlisk. Podobnie dzieje się ze zwierzętami hodowlanymi, których podstawowe potrzeby są ignorowane.

Ustanowiony przez Klub Gaja Dzień Praw Zwierząt (22 maja), jest obchodzony dla upamiętnienia ustanowienia w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997 r.), w czym znaczny udział miał Klub Gaja oraz inne organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt. Wprowadzony w Ustawie zapis potwierdza, że zwierzę nie jest rzeczą.

Przykładamy wielką wagę do praw zwierząt, prawnej ochrony i dobrostanu zwierząt. Szczególnie tych, które zajmują najwięcej miejsca w życiu człowieka lecz są przez niego najmniej dostrzegane – zwierząt hodowlanych. Ograniczając ich cierpienie, ratując przed bezmyślnym zabijaniem lub okaleczaniem, możemy dać przykład innym ludziom.

Kampanie Klubu Gaja związane z chowem zwierząt gospodarskich dotyczą przede wszystkim zwierząt przeznaczonych na ubój oraz tych, z których pozyskuje się produkty. Zajmujemy się ratowaniem koni, które przeznaczone są na rzeź. Prowadzimy szeroko pojętą edukację na temat hodowli kur niosek oraz etycznej sprzedaży karpi. Poprzez kampanię Jeszcze żywy KARP zachęcamy konsumentów do zmniejszenia niepotrzebnego cierpienia tych zwierząt, masowo sprzedawanych żywcem w okresie przedświątecznym.

Każdego roku podejmujemy kilkaset interwencji na rzecz krzywdzonych zwierząt, zarówno tych hodowlanych, jak i dzikich, którym ogranicza się lub niszczy przestrzeń życiową. Dzikie zwierzęta, które trafiają do Klubu Gaja są leczone a następnie zwracane naturze. Podejmujemy działania na rzecz ochrony płazów, które rzadko budzą zainteresowanie człowieka oraz ryb, których 90 % zagrożonych jest wyginięciem.

Programy Klubu Gaja na rzecz zwierząt hodowlanych:
Zbieraj makulaturę, ratuj konie
Jeszcze żywy KARP
Kupuj jajka z głową