Pomóż ptakom założyć gniazda!

2018-02-03

Kluba Gaja zwraca się do wszystkich sympatyków zwierząt o wspomożenie koniecznego w trakcie tegorocznej zimy oczyszczenia ze starych gniazd i okresowej konserwacji 320 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków, rozwieszonych przez Klub Gaja w rezerwacie ornitologicznym „Wisła pod Zawichostem” w latach ubiegłych.

Skrzynki te zastępują dziuple w starych drzewach, które z brzegów Wisły są systematycznie usuwane przez gospodarkę wodną, gdyż – rzekomo - zwiększają one zagrożenie powodzią. Patronujemy temu rezerwatowi, wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP) już 10 rok, dbamy o jego środowisko, przeprowadziliśmy w nim m.in. wspólnie z lokalną społecznością Zawichostu, okresowe sprzątanie brzegów Wisły i oznaczyliśmy tablicami granice tego rezerwatu. Wespół z OTOP opiekujemy się wymienionymi budkami dla ptaków.


Na akcję czyszczenie budek potrzebne jest  2500 zł.!


Akcja pozwoli na przegląd wszystkich skrzynek w tym rezerwacie, ich drobne naprawy i ich uprzątniecie ze starych, niepotrzebnych ptakom gniazd – co pozwoli na założenie przez nie nowych gniazd na wiosną 2018r.


Liczymy na Państwa szczodrość – aby sikory, muchołówki, szpaki, puszczyki, dudki i kowaliki zamieszkujące w tych budkach miały je przygotowane na zbliżające się już za kwartał ich lęgi.

 

Akcję można wesprzeć przez Siepomaga lub wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć - "Akcja czyszczenia budek". Z góry dziękujemy za każdą kwotę przekazaną na akcję!

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Archiwum Klubu Gaja

Młody puszczyk siedzący na wlocie - fot Staszek Matuszewski

Szpak na budce i Szpak karmiący młode- fot Jerzy Gumowski