Podziękowania dla Lidl Polska i Bi1

2018-01-11

Klub Gaja wysłał podziękowania do sieci handlowych Lidl Polska i Bi1 za decyzję o niesprzedawaniu żywych karpi w sklepach w okresie przedświątecznym. Decyzja ta jest tym bardziej znacząca, że została podjęta w trosce o dobrostan zwierząt – w tym wypadku karpi i przyczyniła się do zmniejszenia ich cierpienia.

"Zmiana społeczna w podejściu do zwierząt dzieje się na naszych oczach. Bardzo się cieszę się, że dotyczy to też naszych postaw związanych ze sprzedażą, transportem i kupnem żywych karpi w szczególności przed Świętami Bożego Narodzenia. Decyzje sieci handlowych i kupujących w ich sklepach konsumentów mają niezaprzeczalny wpływ na dobrostan zwierząt. Mam nadzieję, że kolejne sklepy będą podejmować podobne decyzje biorąc pod uwagę kwestię humanitarnego traktowania zwierząt, w tym ryb” – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.


Poniżej list otwarty – podziękowania dla Lidl Polska Sp. z o.o. i Rella Investments Sp. z o.o.

                                                                 

                                                                                             Podziękowania

 

Szanowni Państwo,
Z niezwykłą przyjemnością składam na Państwa ręce podziękowania za podjęcie decyzji o niesprzedawaniu żywych karpi w sieci sklepów, należących do Państwa firmy. Decyzja ta jest tym bardziej znacząca, że została podjęta w trosce o dobrostan zwierząt – w tym wypadku karpi  i przyczyniła się do zmniejszenia ich cierpienia.


Od wielu lat Klub Gaja zajmuje się poprawą dobrostanu żywych ryb w szczególności karpi sprzedawanych żywcem w okresie przedświątecznym w Polsce. Osobiście, w latach 70. zapoczątkowałem działania na rzecz poprawy losu sprzedawanych przed świętami żywych karpi. Praca ta przerodziła się w kampanię Klubu Gaja „Jeszcze żywy karp”, która wpłynęła na zmiany w polskim prawie i postawy konsumentów.  W 2009 r. Sejm, na wniosek Klubu Gaja, znowelizował ustawę o ochronie zwierząt, wskazując, iż ustawa chroni także ryby, tak jak wszystkie kręgowce, które odczuwają ból i stres. Zmiana ta umożliwiła dalsze działania prawne i edukacyjne, które przyczyniły się do stopniowej poprawy dobrostanu tej ryby. Nastąpiła też znacząca zmiana w postawach Polek i Polaków dotyczących wyborów konsumenckich.


Co roku przy wsparciu instytucji, organizacji, prawników, aktorów, dziennikarzy i obywateli przypominamy Polkom i Polakom, że karpie - masowo i żywcem sprzedawane przed świętami Bożego Narodzenia - odczuwają ból i stres. Apelujemy do konsumentów, by nie kupowali żywych karpi. Namawiamy do świadomej konsumpcji, która pozwala ograniczyć bezsensowne i niepotrzebne męczarnie świątecznego karpia.


Dlatego jeszcze raz chciałbym Państwu bardzo podziękować w imieniu tysięcy karpi, które dzięki takiej decyzji nie musiały cierpieć w czasie transportu i przytrzymywania, często bez wody i w ogromnym stłoczeniu.


Z poważaniem
Jacek Bożek, Prezes Klub Gaja

 

Podziękowania dla Lidl w pdf>>>>

Podziekowania dla Bi1 w pdf>>>