Jeszcze żywy KARP Klubu Gaja nominowany

2013-04-17

Kampania Klubu Gaja – Jeszcze żywy KARP została nominowana w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2012. Jest wśród 28 kampanii wybranych ze 103 zgłoszonych. Założeniem kampanii Jeszcze żywy KARP jest zmiana postaw społecznych i przyzwyczajeń konsumentów w celu ograniczenia cierpienia karpi sprzedawanych przed świętami żywcem.

Cel konkursu Kampania Społeczna Roku to promowanie dobrych praktyk w działaniach komunikacyjnych, poprzez kampanie społeczne, na rzecz wspólnego dobra. Klub Gaja promuje poszanowanie praw zwierząt poprzez zwracanie uwagi społecznej na ich naruszanie i pokazywanie przykładów, jak można ograniczać cierpienie zwierząt. Kampania Jeszcze żywy KARP to długofalowa edukacja konsumentów, zachęcająca do kupowania karpia z lodu lub z chłodni zamiast żywego.

Kreację kampanii Jeszcze żywy KARP 2012 przygotowała agencja reklamy Clos Brothers, z udziałem aktorów: Magdaleny Różczki, Magdaleny Popławskiej, Julii Pietruchy, Bartłomieja Topy oraz publicysty i kucharza - Roberta Makłowicza. Kampania ma swoją stronę internetową www.jeszczezywykarp.pl, funpage i szeroką ofertę materiałów edukacyjnych. Zaproszenia do lokalnych i osobistych działań na rzecz problemu o zasięgu ogólnopolskim, którym jest handel żywym karpiem, Klub Gaja kierował do wszystkich konsumentów oraz miejsc i osób szczególnie zainteresowanych jej wymiarem edukacyjnym, tj. placówek oświatowych, sklepów, inspekcji handlowych i in. służb kontrolnych. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu mediów humanitarny stosunek do masowo sprzedawanych żywcem ryb stał się przedmiotem szerokiej debaty publicznej w Polsce. O kampanii informowały także redakcje zagraniczne.

W konkursie Kampania Społeczna 2010 Jeszcze żywy KARP otrzymał nagrodę za najlepszą reklamę radiową. Wręczenie nagród w konkursie Kampania Społeczna 2012 odbędzie się 25 kwietnia w TR Warszawa. Jeszcze żywy KARP jest nominowany w kategorii Kampanie organizacji pozarządowych.

Klub Gaja chroni przyrodę i zwierzęta dzięki wsparciu darczyńców. Pamiętaj o przekazaniu 1% podatku na Klub Gaja - KRS 0000120069. Ratujemy przyrodę z Tobą i dla Ciebie!