Jeszcze żywy KARP w Ministerstwie Środowiska

2013-04-12

Kampania Klubu Gaja Jeszcze żywy KARP będzie dziś prezentowana w Ministerstwie Środowiska.

Prezentacja odbędzie się w odbędzie się podczas spotkania dyskusyjnego „Co myślimy, gdy kupujemy?
– czyli jak przekonać Polaków do zrównoważonych, ekologicznych postaw konsumenckich”.

Celem spotkania jest omówienie najciekawszych polskich projektów związanych z kształtowaniem postaw
konsumenckich, wymiana doświadczeń o skuteczności promowania zrównoważonej konsumpcji i nawiązanie
współpracy z organizacjami i  instytucjami przodującymi w promocji zrównoważonej konsumpcji wśród społeczeństwa.

Założeniem kampanii Jeszcze żywy KARP jest zmiana postaw społecznych i przyzwyczajeń konsumentów
w celu ograniczenia cierpienia żywych karpi masowo sprzedawanych przed świętami.