Karp w sądzie

2013-04-10

Rozprawa dotycząca niehumanitarnej sprzedaży karpi. Termin rozprawy: 11 kwietnia o godz. 13, pok. 121 w Sądzie Rejonowym dla Mokotowa przy ul. Ogrodowej 51a w Warszawie.

Rozprawa sądowa dot. będzie niehumanitarnej sprzedaży żywych karpi w sklepie Leclerc na Ursynowie w 2010 r. Zawiadomienie do prokuratury złożyła Fundacja Noga w Łapę Razem idziemy przez Świat, która jest stroną w postępowaniu sądowym.

Długofalowe działania Klubu Gaja doprowadziły do zmiany prawa. w 2009 roku. Sejm, na wniosek Klubu Gaja, znowelizował Ustawę o ochronie zwierząt. Zmieniony art. 2 wskazuje, iż ustawa chroni także ryby, tak jak wszystkie kręgowce, które odczuwają ból, strach i stres. 11 kwietnia 2013 roku zapadnie wyrok w sprawie dotyczącej niehumanitarnej sprzedaży karpi.

Klub Gaja od początku swojej działalności występuje przeciwko męczeniu żywych karpi prowadząc m.in. kampanię Jeszcze żywy KARP. Założeniem kampanii jest zmiana postaw społecznych i przyzwyczajeń konsumentów w celu ograniczenia cierpienia zwierząt. Sprzedaż karpia z lodu czy chłodni, tak jak innych ryb, zmniejsza stres i ból ryb, i takie rozwiązanie proponujemy konsumentom. Forma handlu (transport  - przetrzymywanie w basenach – sprzedaż żywcem), którego początki sięgają PRL, zdaniem Klubu Gaja, nie powinien być kontynuowany w XXI wieku. Żywe karpie wielokrotnie wyławiane podczas sprzedaży detalicznej są narażone na zranienia, otarcia i stres. Pakowane żywcem  do reklamówek – na śmierć przez duszenie.

Więcej o kampanii Jeszcze żywy KARP na stronie www.jeszczezywykarp.pl