Ekumenicznie i ekologicznie

2013-01-17

„Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią, zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak, jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje ziemię” – to cytat z listu – apelu podpisanego wczoraj przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 

W „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” czytamy m.in., że produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Tymczasem ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem. (…) Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi, aby ten korzystał z jego darów i nim zarządzał. Ten obraz przekazuje nam Księga Rodzaju. Pismo Święte wielokrotnie opisuje piękno świata stworzonego przez Boga.

Apel skierowano do władz państwowych i samorządowych, ale przede wszystkim do ludzi wierzących, dlatego w dokumencie znalazły się słowa: Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy potrzebującym.

Apel podpisali przedstawiciele Kościołów w Polsce: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

Cała treść apelu na: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2013116_0