Zaprawione goryczą zwycięstwo norek!

2020-11-07

Od wiosny 2021 fermy hodowli norek w Holandii zmuszone będą zamknąć podwoje. W praktyce oznacza to, że hodowcy nie mogą pozyskiwać nowych zwierząt od listopada 2020. Wcześniejsza niż planowano likwidacja sektora hodowli norek spowodowana jest wystąpieniem ognisk koronawirusa na wielu fermach. Pozostałe fermy hodowli norek nie zostaną opróżnione ze zwierząt, lecz wykupione.

Outbreak Management Team (OMT) do spraw Chorób Odzwierzęcych twierdzi, że mimo iż ryzyko dla zdrowia publicznego jest niewielkie, pożądane jest wstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w sektorze hodowli norek. Cyrkulacja wirusa na fermach hodowlanych jest niepożądana, gdyż istnieje ryzyko zakażenia osób spoza sektora przez pracowników ferm w dalszym terminie. OMT ds. Chorób Odzwierzęcych doradza obligatoryjne rozporządzenie zaprzestania hodowli norek. Rząd przyjmuje tą radę. Zaplanowany wcześniej zakaz hodowli norek zostanie przyspieszony o trzy lata. Po skórowaniu, rozpoczynającym się w listopadzie hodowcy nie mogą dodawać nowych zwierząt do klatek.

W ostatnim czasie 41 ferm hodowlanych zostało dotkniętych przez koronawirusa. Norki na tych fermach zostały zlikwidowane. Outbreak Management Team obawia się, że na tych fermach powstaną rezerwuary wirusa,  w wyniku czego zarazi się coraz więcej ludzi.Nie ma planów likwidacji wszyskich pozostałych ferm, gdyż niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego nie jest wystarczająco wysokie.

Dyrektor organizacji Bont voor Dieren (Futro dla Zwierząt): “Ogromnie się cieszymy, że trzy lata wcześniej niż planowano  nadchodzi koniec sektora hodowli norek. Do 2024 narodziłoby się i zginęłoby12 milionów norek dla futra. Zaoszczędzimy im w ten sposób życia w cierpieniu i okropnej śmierci. Jeśli chodzi o związane z tym koszty, ostatnie słowo nie zostało jeszcze powiedziane. Rekompensatę rozumiemy, ale na teraz wygląda to tak,że hodowcy norek stosunkowo dobrze na wykupieniu wyjdą w porównaniu do innych gałęzi gospodarki cierpiących z powodu koronawirusa. A oczywiście nie może tak być.” 

Minister Schouten zaostrza w nadchodzących miesiącach środki zaradcze przeciwko koronawirusowi na fermach hodowli norek. Ponadto minister zleca kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących koronawirusa w tym sektorze.

Pozostałe fermy hodowlane zostaną wykupione. Według haskich źródeł rząd przeznaczy maksymalnie 180 milionów na obligatoryjne zamknięcie działalności ferm. To ogromne pieniądze zarobione na zwierzętach.

 

Żródło: https://www.bontvoordieren.nl/kabinet-maakt-een-eind-aan-de-nertsenfokkerij/

 

Tłumaczenie: Agnieszka Przygodzka