Pozostało 30 dni do ocalenia naszych mórz!

2012-10-25

OCEAN2012 kieruje specjalną petycję do posła Jarosława Wałęsy zasiadającego w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, by wesprzeć go w podejmowaniu takich politycznych decyzji, które doprowadzą do odbudowy przełowionych, europejskich stad ryb.

OCEAN2012 kieruje specjalną petycję do posła Jarosława Wałęsy zasiadającego w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, by wesprzeć go w podejmowaniu takich politycznych decyzji, które doprowadzą do odbudowy przełowionych, europejskich stad ryb. Bardzo zachęcamy do podpisania petycji, której wyniki zostaną przekazane Panu Jarosławowi Wałęsie.

 

"Podpisz petycję!":[http://www.avaaz.org/en/petition/Pozostalo_30_dni_do_ocalenia_naszych_morz/?caqJFab]

 

Dlaczego nasz głos jest taki ważny właśnie dziś?

Morza europejskie pełne były dorszy, śledzi i wielu innych ryb, ale obecnie, w wyniku nadmiernych połowów, gatunki te są poważne zagrożone. Europejskie morza i społeczności od nich zależne cierpią od dziesięcioleci z powodu błędnego zarządzania sektorem rybołówstwa, ale w ciągu następnych 30 dni mamy szansę to zmienić. Przeprowadzana obecnie reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa właśnie teraz daje wyjątkową szansę na zmiany w całej Europie. W tej chwili kluczowe decyzje na temat przyszłości naszych mórz pozostają w rękach 25-ciu europarlamentarzystów, którzy zasiadają w Komisji Rybołówstwa Parlementu Europejskiego. Więcej informacji: www.ocean2012.eu