Adoptuj White Lady

White Lady jest wspaniałą, oddaną i piękną klaczą. Jest najbliższą towarzyszką życia Pegaza, pierwszego wykupionego przez Klub Gaja konia, który hodowany był na rzeź. Obecnie ma już 20 lat, choruje na przewlekłe choroby, między innymi - nowotwór tarczycy. Niestety jej schorzenia postępują z czasem i wymaga częstego leczenia oraz stałej kontroli weterynaryjnej. Zaadoptuj symbolicznie White Lady  i pomóż  się nią opiekować. White Lady liczy na Ciebie. Czy jej pomożesz?

• Adoptując White Lady stajesz się jej opiekunem. Otrzymasz zdjęcie konia oraz elektroniczny certyfikat adopcyjny.


• Zrób prezent swoim najbliższym, zaadoptuj White Lady w ich imieniu. Zdjęcie konia wraz z elektronicznym certyfikatem adopcyjnym lwyślemy do bliskiej Ci osoby.


• Wybierz kwotę adopcyjną i podaj adres e-mail, na który wyślemy elektroniczny certyfikat adopcyjny.

 

Bądź nadzieją koni hodowanych na rzeź

• Rocznie w Polsce przeznacza się na ubój około 35 tys. koni. Część z nich, sprzedawanych zagranicę, czeka długa podróż przypłacona ranami i stresem. Długi transport powoduje u zwierząt niepokój, cierpienie, a nawet śmierć. Zwierzęta przewożone są w stłoczeniu, a to ogranicza im dostęp do świeżego powietrza, wody i pokarmu. Na rzeź trafiają młode konie hodowane na mięso lub przemęczone ciężką pracą oraz te wykluczone ze sportu czy zaniedbane.


• Nie wykupimy wszystkich koni. Lecz dzięki Tobie możemy uratować wiele z nich prowadząc kampanię informacyjną o losie koni hodowanych na rzeź. Pomóż na kontynuować działania na rzecz ratowania koni.

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. Czym jest adopcja?
Adopcja White Lady jest adopcją symboliczną, często nazywaną wirtualną. Adoptując White Lady pomagasz w opiece nad nią. Dzięki Tobie White Lady ma zapewnione odpowiednie warunki do szczęśliwego, końskiego życia. Dzięki Tobie White Lady może stać się ambasadorem innych koni sprzedawanych na rzeź. Poprzez adopcję wspierasz działania Klubu Gaja  na rzecz ratowania koni przeznaczonych na rzeź.

 

2. Jak Klub Gaja działa na rzecz koni przeznaczonych na rzeź?
Klub Gaja jest pierwszą organizacją w Polsce, która rozpoczęła kampanię związaną z transportem zwierząt, głównie koni. Przed 1999 r., w którym zainaugurowaliśmy ogólnopolską kampanię Zwierzę nie jest rzeczą liczba wywożonych z kraju koni dochodziła do 90 tys. Dzięki kampanii poprawiły się warunki transportu, a liczba wywożonych zwierząt spadła. Pięćset tysięcy popisów Polaków popierających zakaz transportu - zebranych i złożonych przez nas do Sejmu - było podstawą skutecznej kampanii medialnej i społecznej. Problem ten został wielokrotnie udokumentowany i stał się tematem publicznych debat.
Wspieramy w Polsce europejską kampanię dotyczącą maksymalnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju. Inicjator akcji (8 hours), Grupa na Rzecz Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim, chce by było to maksymalnie osiem godzin. Eksport koni z Polski do krajów europejskich, gdzie są sprzedawane, trwa od 70 do 90 godzin. Klub Gaja zebrał w tej sprawie 4 tys. podpisów.
Ocaliliśmy 60 koni skazanych na rzeź. Możliwa jest adopcja realna ocalonych koni.
Wspieramy utrzymanie, leczenie, terapię, opłacamy leki i opiekę weterynaryjną oraz monitorujemy sytuację zwierząt oddanych do adopcji realnych. Trafiają one m. in. do organizacji, które dzięki nim mogą prowadzić hipoterapię chorych dzieci i dorosłych. Zwierzęta pracują także w niewielkich gospodarstwach lub w agroturystyce, jako wierzchowce do lekkich jazd rekreacyjnych.

 

3. Na co zostaną przeznaczone środki zebrane przez Klub Gaja?
Środki zebrane w ramach symbolicznej adopcji White Lady zostaną przeznaczone na opiekę nad koniem, zapewnienie mu odpowiedniej stajni, opieki weterynaryjnej i kowalskiej. Dodatkowo Klub Gaja będzie mógł kontynuować działania na rzecz ratowania koni przeznaczonych na rzeź.

 

OPIEKUNI WIRTUALNI WHITE LADY