Instytucje

We współpracy z powszechnie znanymi instytucjami, Klub Gaja podejmuje wiele inicjatyw, ciekawych dla obywateli zainteresowanych różnymi formami ochrony przyrody i zwierząt.Wspólnie z bibliotekami, uniwersytetami, domami kultury i galeriami sztuki organizujemy wykłady, debaty, wystawy i wydarzenia edukacyjno-artystyczne. Dzięki tej współpracy Klub Gaja  pobudza inicjatywy, które kształtują m.in. postawy ekologiczne i społeczne oparte na współpracy różnych grup pokoleniowych, społecznych i kulturowych. 

W ramach długoletniej współpracy z Galerią  Bielską BWA w Bielsku-Białej przygotowaliśmy m.in. festiwale „Sztuka dla Ziemi”, „Projekt rzeka”, "Świat na talerzu". We współpracy ze Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, która jest partnerem merytorycznym naszych programów: Ryby mają głos! i Zaadoptuj rzekę, współorganizujmy wydarzenia i happeningi takie jak Dzień Ryby i Big Jump. Z Biblioteka Śląską od kilku lat organizujemy m.in. Dzień Praw Zwierząt, inaugurację Święta Drzewa i wystawy edukacyjne.

Program Klubu Gaja – Święto Drzewa został rekomendowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” dla bibliotek w kraju i za granicą jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Klub Gaja współpracuje z takimi instytucjami jak:

Jeśli chcą Państwo podjąć z nami współpracę, włączyć się w nasze programy prosimy o kontakt: tel. 33 812 36 94 oraz e-mail: klubgaja@klubgaja.pl

Dobre praktyki

Klub Gaja i Galeria Bielska BWA  we wspólnym „Projekcie rzeka” zaprosili gości konferencji na spacer wzdłuż rzeki Białej, połączonym z prezentacją jej ukrytego potencjału turystycznego oraz na topienie Marzanny. Wspólnie przygotowany festiwal „Świat na talerzu" poruszał problematykę głodu na świecie, zmian klimatycznych i przemysłowej hodowli zwierząt.

Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem merytorycznym „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja. Wspólnie przeprowadziliśmy BIG JUMP - symboliczny skok do wody. Wejście 500 osób do Bałtyku w Helu było największym polskim wydarzeniem podczas europejskiego Big Jump 2012 czyli rokrocznego wejścia do akwenów wodnych w całej Europie o tej samej godzinie w tym samym dniu, na znak społecznego poparcia dla potrzeby czystych i żyjących rzek.

Klub Gaja i Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów zorganizowały wydarzenie „Przykryj Rawę błękitem", które, o wschodzie słońca, rozpoczął spacer wzdłuż Rawy. Młodzi uczestnicy wydarzenia, symbolicznie przykryli Rawę kilometrem błękitnej wstążki, usypali mandalę dla wody, o przyszłości rzeki mówili poprzez  performance, video - rejestrację wypowiedzi katowiczan i zdjęcia ze spaceru wzdłuż brzegu.