Bajka Klubu Gaja

Lata 1997 – 2006

Przeniesienie siedziby Klubu Gaja do willi Bajka w położonej u podnóży gór dzielnicy Bielska-Białej rozwinęło pracę organizacji
i umocniło wspólnotę tworzących ją osób. Zabytkowy budynek i piękny ogród wokół, stały się ważnym miejscem dla całego ruchu ekologicznego w Polsce. Miejsce sprzyjało pracy merytorycznej – ogólnopolskim kongresom, warsztatom, kursom,
ale w szczególności pracy artystycznej – koncertom, zajęciom teatralnym i plastycznym oraz programom telewizyjnym.

Wokół willi powstała przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Ośrodek zaczęły licznie odwiedzać szkoły, które chętnie przyłączały się do nowych programów edukacji ekologicznej Klubu Gaja, takich jak Święto Drzewa. Praca skupiała się m.in. wokół ogólnopolskiej kampanii "Teraz Wisła", kampanii na rzecz praw zwierząt "Zwierzę nie jest rzeczą" i pracy nad sobą w "Drodze Wojownika Gai". Będziemy realizować w tym miejscu naszą wymarzoną "Bajkę Klubu Gaja" - taką, w której po wielu niespotykanych przygodach, doświadczeniach i naukach, dobro i harmonia odniosą zwycięstwo nad bezsilnością i wyzyskiem – mówił wówczas Jacek Bożek.

Rosła liczba wolontariuszy stowarzyszenia. Dzięki ochotnikom z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Klub Gaja rozwinął wielostronną współpracę międzynarodową. Jedenaście lat życia i pracy organizacji w Bajce Klubu Gaja umocniło jej pozycję jako profesjonalnej organizacji pozarządowej znanej na terenie całego kraju i poza nim, co potwierdzały liczne nagrody
i wyróżnienia.

Zobacz archiwalną stronę Klubu Gaja >>>