Konsumenci

Człowiek jest konsumentem zasobów naturalnych Ziemi. Dobra, których potrzebujemy do życia nie mają cen obejmujących całościowe koszty środowiskowe. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych, a także cierpienia miliardów zwierząt na świecie, ważne jest aby konsumenci dokonywali świadomych wyborów oraz potrafili przewidzieć ich konsekwencje.

Kierując się szacunkiem dla przyrody, zwierząt oraz ludzkiej pracy, Klub Gaja zachęca do wyborów korzystnych dla środowiska i rozwoju cywilizacyjnego. Wyjaśniamy międzynarodowe oznakowania, które pomagają w dobrych wyborach i popierają sprawiedliwy handel. Promujemy ekologiczne hodowle zwierząt i jajka od kur utrzymywanych w takich gospodarstwach. Zachęcamy do ograniczania wyrobów mięsnych, ponieważ ich produkcja znacznie bardziej zanieczyszcza środowisko niż uprawy warzyw i owoców. Informujemy o gatunkach ryb zagrożonych wyginięciem, a jednocześnie przybliżamy te, którym nie grozi przełowienie. Namawiamy także do racjonalnego wykorzystywania wody i energii.

Więcej o promocji postawy świadomego konsumenta

Poradnik ochrony ryb>>>

Dokument ten dotyczy zagadnień związanych z połowami i konsumpcją ryb. Nie zawsze kupowane produkty rybne pozyskuje się w sposób bezpieczny dla środowiska i przyrody. Świadomy konsument powinien zwracać uwagę na to, czy je ryby złowione legalnie, tzn. w prawidłowym wieku i rozmiarze, złowione w odpowiednim czasie oraz wiedzieć, że w sprzedaży dostępne są ryby z certyfikatem ekologicznym.

Więcej o programie Ryby mają głos!>>>

Wystawa Ryby mają głos!>>>

Wystawa porusza problem przełowienia ryb w morzach i oceanach. Nawiązuje do działań Klubu Gaja edukujących konsumentów, ponieważ to ich decyzje wpływają na asortyment połowów. Celem projektu jest przywrócenie bogactwa wód z korzyścią dla ludzi. „Historia złotej rybki”- poetycka i plastyczna opowieść o zagrożonych gatunkach ryb jest uzupełniona sugestywnymi fotografiami belgijskiego artysty Dosa Winkela.

Chroń klimat. Co Ty możesz zrobić?

Poradnik przybliża zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Pokazuje związki pomiędzy nimi, a naszym codziennym życiem i pracą. Przedstawia także szereg rozwiązań które z powodzeniem można stosowania w gospodarstwie domowym, w podróży, podczas wakacji aby zaoszczędzić wydatki oraz minimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Więcej o programie Święto Drzewa>>>

Raport Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne, a dobrostan zwierząt hodowlanych>>>

Publikacja jest wynikiem ogólnoświatowych badań na temat wpływu przemysłowych hodowli zwierząt na zmiany klimatyczne. Pokazuje zagrożenia środowiskowe wynikające z utrzymywania ogromnych ferm zwierzęcych nastawionych na szybki zysk. Przestrzega przed eksplozją takiej produkcji, opisuje nierozerwalne związki pomiędzy jej metodami, a niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów Ziemi.

Więcej o programie Pomagamy zwierzętom>>>