Marzec 20

Światowy Dzień Wody – Wodopój w Katowicach

Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Wpływa to na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania. Obchodzony co roku Światowy Dzień Wody przypomina nam, jaką wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Na obchody Światowego Dnia Wody i happening „Wodopój” zapraszamy do Katowic, 21 marca 2018 w godz. 10.00-12.00 (Rynek w Katowicach). Wydarzenie współorganizują: Klub Gaja, Miasto Katowice, Zakład Zieleni Miejskiej, Katowickie Wodociągi, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Straż Miejska w Katowicach. więcej »

Marzec 19

Bóbr i zając idą na rynek w Katowicach.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez ONZ. W tym roku pod hasłem „Przyroda dla Wody”. Dzieci i młodzież z katowickich szkół są już przygotowane do tego wydarzenia. Podczas zajęć edukacyjnych poznawały zagadnienia związane zasobami wodnymi, rzekami oraz bioróżnorodnością dolin rzecznych. Przygotowały także scenografię do happeningu „Wodopój”, który będzie prezentowany 21 marca podczas obchodów Światowego Dnia Wody na rynku w Katowicach. więcej »

Marzec 12

Czy zabraknie ryb w Bałtyku ?

W związku z pojawiającymi się w Internecie artykułami zawierającymi nieprawdziwe i nierzetelne informacje na temat przyczyn pogarszania się kondycji stad ryb w Bałtyku, a także zjawiska eutrofizacji organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony środowiska apelują o ich usunięcie i zamieszczenie odpowiednich sprostowań. więcej »

Marzec 09

Drugie ostrzeżenie dla ludzkości!

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się niedawno w „Bioscience” (przetłumaczonego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego) pt. Przestroga naukowców z całego świata dla ludzkości: drugie ostrzeżenie”. więcej »

Marzec 08

Więcej głosu kobiet!

Zbowiązanie organizacji ekologicznych do wzmacniania głosu kobiet w debacie publicznej więcej »